YASAL UYARI


Yasal Uyarı


Hemogens Farma hastalıkları teşhis etmek, önlemek ve tedavi etmek için ürünler ve hizmetler sunar. Reçeteli ürünlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için başka sağlık web sitelerini de ziyaret etmeniz gerekebilir. Bu web sitesi Hemogens Farma'nın harici ek bir hizmeti olarak oluşturulmuştur. Her hizmette olabileceği gibi, tüm gayretlerimize rağmen bu web sitesindeki bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Bu web sitedeki bilgiler yalnızca arzu edilen konulara ilişkin olarak yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesindeki hiçbir şey bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, ilgili bilgi ve olaylara bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir. Yasa, kural ve yönetmeliklerin sürekli değişmesi ve elektronik iletişimin doğasında bazı riskler taşıması nedeniyle, bu sitedeki bilgilerde gecikmeler, eksiklikler veya yanlışlıklar söz konusu olabilir. Bu nedenle, bu sitede yer alan bilgiler ve hesaplama araçları, yazar ve yayıncıların yasal konularla ilgili ve diğer profesyonel danışmanlık ve hizmet sağlama işleriyle iştigal etmedikleri varsayılarak sunulmaktadır. Bu nedenle söz konusu vasıtalar konu ile ilgili profesyonellerin ve diğer yetkili danışmanlarla yapılacak görüşmelerin yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. Bu sitedeki bilgileri kullanarak herhangi bir karar vermeden veya harekete geçmeden önce konu ile ilgili bir profesyonele başvurmanız gerekmektedir. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece doktorunuzun önerilerine güvenmeniz çok önemlidir. Hemogens Farma bu web sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği, kullanımı, güncellenmesi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu malzeme "OLDUĞU GİBİ, AÇIKÇA İFADE EDİLMİŞ VEYA EDİLMEMİŞ HİÇBİR GARANTİ VERMEDEN, TİCARİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, VEYA İHLAL EDİLMEZLİK GARANTİLERİ DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK" tedarik edilmiştir. Bazı yasal yetki bölgelerinde açıkça ifade edilmemiş şeylerin garanti dışı bırakılmasına izin verilmemektedir. Bundan dolayı, yukarıdakiler sizin için geçerli olmayabilir. Bu web sitesi sizi Internette başka web sitelerine bağlayabilir. Bunların arasında başka ülkelerden Hemogens Farma'nın üyesi web siteleri de olabilir. Hemogens Farma kendi kontrolü dışında kalan üçüncü taraf web sitelerinde bulunan bilgilerden sorumlu tutulamaz. Hemogens Farma yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf web sitelerine link sağlamaya dikkat etse de, bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriği Hemogens Farma'dan habersiz değiştirilebilir. Bundan dolayı, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Hemogens Farma web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Hemogens Farma'nın hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir. Keza yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Hemogens Farma hiçbir şekilde sorumlu değildir. Telif Hakkı ve Fikri MülkiyetHemogens Farma bu web sitesinde yayınladığı bilgileri ticari amaç gütmeksizin kullanmak üzere kopya etmenize izin verir. Ancak, aldığınız bu kopyaların hepsi işbu web sitesinde yer alan ve o malzemenin içerdiği tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarını taşır. Hemogens Farma’nın, kullanıcının kopya almasına izin vermesi, uyarı ve sorumluluktan fikri haklarından feragat haklarını aynen taşıyacaktır anlamına gelmeyecektir. Burada yer alan hiçbir şey zımnen herhangi bir hukuki engel oluşturuyor veya Hemogens Farma veya bir üçüncü tarafın herhangi bir patent veya marka hakkı veya lisansını veriyor gibi yorumlanamaz. Yukarıda açıkça belirtilen durumlar dışında, burada yer alan hiçbir şey herhangi bir Hemogens Farma telif hakkı altında bir lisans veya hak veriyor gibi yorumlanamaz. Yayınlanmış herhangi bir Hemogens Farma dökümanına, dökümanın içeriğine ilişkin cevap vererek soru, yorum, öneri, veya benzeri geri besleme verisi içeren bilgi gönderen bir izleyici, bu bilgiye gizli bilgi muamelesi yapılmayacağını kabul eder. Hemogens Farma'nın bu tip bilgilere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve bilgiyi üretme, kullanma, açıklama, ve başkalarına dağıtma hakkına sınırsız olarak sahiptir. Böyle bir bilgide yer alan herhangi bir fikir, konsept, know-how veya teknik, tarafımızdan herhangi bir amaçla kullanılabilir. Bu bilgiden, bu bilgiyi içeren bir ürün geliştirme, imal etme, ve pazarlama da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlı kalmayarak faydalanabiliriz.

Hemogens Farma, kullanıcılara siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Hemogens Farma ve / veya Hemogens Farma web sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Hemogens Farma’nın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hemogens Farma işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

Bu kurallarda yer alan hükümlerin kısmen veya tamamen geçersiz olması halinde, bunların dışında kalan hükümler geçerliliğini sürdürür. Bu yayın, Hemogens Farma’nın izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.